O wydawnictwie

shape1
shape2
shape3
shape4
shape
shape

Ministerstwo Boże

Ministerstwo Boże to wydawnictwo chrześcijańskie, którego misją, zgodnie z poleceniem z Ewangelii Marka (16:15-20), jest dzielenie się pełnym przekazem Ewangelii – dobrej nowiny o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu i nadejściu na ziemię Królestwa Bożego. Ewangelia, którą przekazywali pierwsi uczniowie Jezusa, potwierdzana była znakami i cudami Ducha Świętego. Wszyscy ludzie, którzy się z nią zetknęli, mogli doświadczyć żywego i namacalnego działania Boga w swoim życiu. Przekaz taki jest w obecnych czasach rzadkością, a Ewangelia często przedstawiana jest jedynie jako zbiór zasad pobożnego życia. Jesteśmy przekonani, że nie takie było wstępne założenie Boga – jej Autora, ponieważ zaznaczył wyraźnie: „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” (Ewangelia św. Marka 16:17-18). Często to, co zawarte jest w naszym zbawieniu poza samym przebaczeniem grzechów – czyli uzdrowienie fizyczne, uwolnienie od opresji i smutku, jak też wolność od jarzma ubóstwa – wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Taką jednak Ewangelię przedstawia nam Słowo Boże. Naszym życzeniem jest, by każdy mógł doświadczyć pełnej wolności, jakiej zapis przekazuje nam wszystkim Nowy Testament.

Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! List św. Pawła do Rzymian 10:11-15

about-us

Nasz zespół

Michał Glonek

Michał Glonek

Wiceprezes
Alex Tokarev

Alex Tokarev

Prezes

Masz pytania? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o wydawnictwie? A może chciałbyś wydać z nami swoją książkę?

Do góry